Zapytania mediów

Chcesz przeprowadzić wywiad z autorem?

Czy chcesz, aby Rafael wygłosił przemowę na Twoim evencie?

Przekaż swoją prośbę poniżej: